# عنوان موضوع نویسنده سال نشر دریافت فایل
1 The Future of TV رسانه های نوین Rob Gallagher 1391
2 پیک توسعه - نسخه سی و پنجم مدیریت زنجیره تامین SCM امور آموزش 1397
3 پیک توسعه - نسخه سی و چهارم مدل استراتژی پورتر امور آموزش 1397
4 پیک توسعه - نسخه سی و سوم شاخه های هوش مصنوعی امور آموزش 1397
5 پیک توسعه - نسخه سی و دوم شبکه های عصبی مصنوعی امور آموزش 1397