# عنوان موضوع نویسنده سال نشر دریافت فایل
1 زنجيره ارزش و مدل کسب و کار تلويزيون موبايل ليلا مغاريان راد 1395