# عنوان موضوع نویسنده سال نشر دریافت فایل
1 گزارش اجلاس ITU-R-گروه کاری6B حوزه بسته بندی و آماده سازی سیگنال فرشید بهجت محمدی 1396
2 مقایسهVODروی پلتفرم زمینی و IPTV انتقال و انتشار ملیحه اسماعیلیان 1390
3 زنجيره ارزش و مدل کسب و کار تلويزيون موبايل ليلا مغاريان راد 1395