# عنوان دسته بندی نوع سال نشر دریافت فایل ادامه
1 راهنمای پیوستن به کلاس آنلاین عمومی سایر 1398
2 نرم افزار توکن امنیتی فناوری اطلاعات سایر 1398
3 هدایت عملیات مدیریتی صدا 1398
4 90روز بحرانی مدیریتی صدا 1398
5 سبک های رهبری در مدیریت مدیریتی ویدیو 1398