عنوان: HbbTv
موضوع محتوایی:فناوری اطلاعات
مدرس: فاطمه فلاحی
تاریخ شروع و پایان: 1398/05/28 تا تاریخ 1398/07/01
نوع : مجازی
متقاضی: آموزش معاونت فنی
توضیحات: این دوره به صورت مجازی (آنلاین) برگزار می گردد.
روز از ساعت تا ساعت مکان برگزاری پخش زنده
شنبه 09:00:00 11:00:00 سامانه آموزش مجازی
دو شنبه 09:00:00 11:00:00 سامانه آموزش مجازی
هیچ نظری ثبت نشده است.