عنوان: +Security
موضوع محتوایی:فناوری اطلاعات
مدرس: مهدی جیحون
تاریخ شروع و پایان: 1398/05/15 تا تاریخ 1398/06/26
نوع : مجازی
متقاضی: آموزش معاونت فنی
توضیحات: این دوره به صورت مجازی (آفلاین) برگزار می گردد.
جزئیات دوره ثبت نشده است.
روز از ساعت تا ساعت مکان برگزاری پخش زنده
هیچ نظری ثبت نشده است.