عنوان: جايگزيني گازهاي دوستدار محيط زيست به جاي گاز مبرد R22 در سيستم برودت
موضوع محتوایی:ساختمان و تاسیسات
مدرس: ابوالفضل مازندرانی
تاریخ شروع و پایان: 1398/06/26 تا تاریخ 1398/06/26
نوع : حضوری
متقاضی: اداره کل ساختمان و تاسيسات
توضیحات: آنچه در این سمینار گفته خواهد شد: شناخت انواع گازهاي مبرد /بررسي فيزيكي گازهاي مبرد /توجيه اقتصادي تغيير گازهاي مبرد
روز از ساعت تا ساعت مکان برگزاری پخش زنده
سه شنبه 10:00:00 12:00:00 اداره کل ساختمان و تاسیسات
سمینار تکنولوژی
هیچ نظری ثبت نشده است.