# ارایه دهنده زمان برگزاری مکان برگزاری کلاس پیوستها ثبت نام ادامه
1 آشنایی با سایکرومتریک و نقش آن در تهویه مطبوع 1398/06/10 اداره کل ساختمان و تاسیسات
2 سامانه حذف object به صورت آنلاین 1398/06/05 سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 معاونت فنی
3 اتوماسيون راديويي مبتني بر AoIP 1398/06/03 سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 معاونت فنی
4 استخراج رمز ارز، تهديد يا فرصت 1398/05/27 سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 معاونت فنی
5 آشنايي با سيستم WiB و روند آن در حوزه برودكست زميني 1398/05/23 سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 معاونت فنی