# عنوان زمان برگزاری مکان برگزاری کلاس پیوستها ثبت نام ادامه
1 آشنايي با استانداردهاي Tier در مراكز داده 1398/11/27 سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 معاونت فنی
2 موتورهاي جستجو (Search Engine) 1398/11/20 سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 معاونت فنی
3 الزامات ارسال ويدئو و صوت بر بستر اينترنت براي كاربردهاي خبرنگاري 1398/11/13 سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 معاونت فنی
4 كارگاه اينترنت اشياء و كاربرد آن در صنعت رسانه 1398/11/06 سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 معاونت فنی
5 مراحل نصب و راه اندازي برق ايستگاه هاي راديويي و تلويزيوني و تعميرات آن 1398/10/22 سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 معاونت فنی