# ارایه دهنده زمان برگزاری مکان برگزاری کلاس پیوستها ثبت نام ادامه
1 جايگزيني گازهاي دوستدار محيط زيست به جاي گاز مبرد R22 در سيستم برودت 1398/06/26 اداره کل ساختمان و تاسیسات