# ارایه دهنده زمان برگزاری مکان برگزاری کلاس پیوستها ادامه
1 ضرورت مدیریت دانش در توسعه و فناوری 1398/06/13 سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 معاونت فنی
2 تلاش هدفمند 1398/05/16 سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 معاونت فنی
3 کسب و کار در عصر دیجیتال 1398/05/02 سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 معاونت فنی
4 رمز موفقیت: اراده و اهتمام 1398/04/19 سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 معاونت فنی
5 فرهنگ سازمانی و نوآوری 1398/04/05 سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 معاونت فنی