# عنوان زمان برگزاری مکان برگزاری کلاس پیوستها ادامه
1 آموزه هایی از برخی پروژه های استراتژیک فناورانه ملی و سازمانی 1398/09/06 سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 معاونت فنی
2 پابه پای تغییرات تکنولوژی در تولید و پخش برنامه ‏های رادیویی و تلویزیونی 1398/07/10 سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 معاونت فنی
3 تجربیاتی از گذر آنالوگ به دیجیتال 1398/06/27 سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 معاونت فنی
4 ضرورت مدیریت دانش در توسعه و فناوری 1398/06/13 سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 معاونت فنی
5 تلاش هدفمند 1398/05/16 سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 معاونت فنی