# عنوان زمان برگزاری مکان برگزاری کلاس پیوستها ثبت نام ادامه
1 لینک ماکروویو NEC5000 و Passolink 1398/09/24 امور آموزش معاونت توسعه و فناوری رسانه
2 کارگاه آموزش PLCهای زیمنس (S5 , S7) 1398/09/20 امور آموزش معاونت توسعه و فناوری رسانه
3 معماری مبتنی بر میکرو سرویس 1398/09/19 امور آموزش معاونت توسعه و فناوری رسانه
4 آشنایی با تصویربرداری در زیر آب (مقدماتی) 1398/09/12 امور آموزش معاونت توسعه و فناوری رسانه
5 تنظیمات دوربین استودیویی Ikegami HDK-97A 1398/09/02 لابراتوار اداره کل فنی صدا و تصویز