مهندسی اجتماعی یا هنر فریب چیست؟

اگر بخوایم تعریفی از مهندسی اجتماعی داشته باشیم شاید بشه گفت: مهندسی اجتماعی یک هنره؛ هنر هک مغز انسان!

1398/06/03

راهکارهای افزایش ضریب امنیت داده‌ها

اطلاعات در دنیای امروز حرف اول را می‌زند به گونه‌ای که بسیاری از تحلیلگران، جنگ آینده را جنگ بر سر اطلاعات عنوان کرده‌اند. بدین معنی که هر شخص، نهاد، شرکت و یا کشوری که اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشد، قطعا برگ برنده و یا همان ابتکار عمل را در دست خواهد داشت.

1398/03/27

دانشنامه امور امنیت فضای مجازی

آسیب پذیری: آسیب پذیری و یا Vulnerability، هرگونه ضعف که مهاجم یا نرم‌افزار مخرب بتواند از آن برای مقاصد خود سوءاستفاده کند. به عنوان مثال می‌توان به اشکالات (Bug) موجود در یک نرم‌افزار و یا پیکربندی نادرست یک کارگزار وب (webserver) اشاره نمود. مهاجم و یا بدافزار می‌تواند از این آسیب‌پذیری سوءاستفاده کرده و به سامانه‌ی آسیب‌پذیر دسترسی غیرمجاز پیدا کند. البته، آسیب‌پذیری می‌تواند ضعف در افراد یا فرایندهای سازمانی نیز باشد.

1398/01/28