شعار اصلی ما : ترویج و اشاعه "آموزش مستمر محور توسعه پایدار"

امور آموزش معاونت توسعه و فناوری رسانه از دهه 80 شمسی به صورت جدّی، خدمات رسانی آموزشی را به پرسنل معاونت فنی آغاز نموده است. رسالت اصلی امور آموزش این معاونت، برگزاری دوره های تطبیقی برای پرسنل حوزه فنی در تهران و همکاری در برگزاری دوره‏های مراکز با اداره کل آموزش سازمان می باشد.

معاونت توسعه و فناوری رسانه، معاونتی دانش محور است که شعار "آموزش مستمر، محور توسعه پایدار" را سرلوحه کاری خود قرار داده است و همواره سعی می نماید آموزش دهی (آموختن) و آموزش گرفتن (یادگیری) در هر مکان و زمان را با استفاده از روش های گوناگون و ابزارهای متنوع دیجیتال و مبتنی بر IT به نحو مقتضی برای همه پرسنل فراهم نماید.

ایجاد فضای با نشاط علمی و ارتقای دانش پرسنل فنی سازمان از طریق آموختن و یادگیری در هر مکان و زمان ممکن با استفاده از محتوای فاخر و بسترهای متنوع فناوری

1. بهبود مستمر و تعالی سازمان و کارکنان در حوزه فنی 2. آموزش مستمر- توسعه پایدار 3. حفظ شأن و احترام کارکنان 4. اعتماد متقابل مدیران و کارکنان 5. جلب مشارکت حداکثری 6. اعتلا بخشیدن به فرهنگ و اخلاق مداری 7. توانمندسازی در کلیه سطوح 8. فرصتهای برابر آموزشی 9. به روز ماندن و نشاط علمی

مأموریت اصلی امور آموزش معاونت توسعه و فناوری رسانه سازمان صداوسیما ، پایش ، آینده پژوهی ، برنامه ریزی ، تدوین طرح ها و اجرای آنها و اخذ بازخورد عملکرد و اصلاح مستمر در حوزه آموزشی معاونت است . ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم ، ایجاد انگیزه و حفظ نشاط آموزشی ، آینده نگری و ارتقاء مدیران و کارکنان و تهیه و تدوین نقشه راه آموزشی تخصصی- مسئولیتی از وظایف اصلی این امور است. توسعه آموزش های الکترونیکی و مجازی با هدف ارائه خدمات آموزشی و سوق دادن هرچه بیشتر حرکت از آموزش های سنتی به سمت آموزش های نوین و اثربخشی بیشتر آموزش ها ، از اهداف مهم این امور است.