ضرورت مدیریت دانش

ضرورت مدیریت دانش

اولین بانوی ارائه دهنده فرادید از ضرورت مدیریت دانش در توسعه و فناوری چنین گفت...

هفدهمین ارائه فرادید توسط سرکارخانم مهندس مریم صباغی اولین بانوی ارائه دهنده فرادید -از همکاران اداره کل نظارت و ارزیابی فنی- با موضوع ضرورت مدیریت دانش در توسعه و فناوری رسانه در چهارشنبه 13 شهریورماه 98 برگزار گردید. ایشان در ابتدا از چگونگی تشکیل داده و تبدیل آن به دانش و خرد صحبت کردند و در ادامه از اهداف مدیریت دانش به ایجاد ذخایر دانش، بهبود وضعیت دسترسی به دانش و تقویت فضای دانش پرداختند و خاطرنشان کردند، مدیریت دانش به معنی تحت کنترل درآوردن تجربه و دانش فردی کارکنان سازمان و انتشار به موقع آن تجربیات بین افراد سازمان و آنهایی که برای انجام کارها به آن تجربیات نیاز دارند، می‌باشد. در این صورت یک سازمان در شرایط نامطمئن، رقابتی باقی می‌ماند. دارایی یک سازمان دانش محور، "دانش" و مهارت آن "یادگیری" و شرط موفقیت و ماندگاری آن "انعطاف و تغییر" می باشد که در این راستا می بایست از فناوری و تکنولوژی استفاده بهینه نمود. 

خانم صباغی یکی از مهمترین اهرم های انگیزشی در مدیریت دانش را تغییر فرهنگ «دانش قدرت» است به فرهنگ «تبادل دانش قدرت» است برشمردند و در پایان صحبت های خود با ارائه پیشنهاداتی در این زمینه از جمله برگزاری میزگرد موضوعی مشخص با محوریت ارتباط بصورت پرسش و پاسخ با بازنشستگان سازمانی در اجلاس فناوری رسانه بیان داشتند.

 

 

 

 

 

 

آمار بازدید خبر: 76
هیچ نظری ثبت نشده است.