تلاش هدفمند در ارائه فرادید

تلاش هدفمند در ارائه فرادید

انگیزه فردی عامل موثر در تلاش هدفمند است

آقای مهندس حسین علی امجدی از مدیران اسبق سازمان در حوزه فنی و مدیرعامل کنونی شرکت تعاونی صنعت رسانه در شانزدهمین ارائه فرادید با موضوع " تلاش هدفمند" از تجربیات خود در حوزه رسانه گفتند و یکی از عوامل موثر در فرجام موفقیت آمیز پروژه های تیمی را مدیریت عاطفی یا دوستانه برشمردند که در انجام پروژه‏های مختلف از جمله فرستنده‏های پرقدرت، یکسان سازی فرکانس رادیویی و تغییرفرکانسها در بیش از 500 ایستگاه عنوان داشتند، ایشان مهم ترین عامل در تلاش و مصمم بودن در کارها را انگیزه درونی، علاقه و اشتیاق به انجام آن کار بیان نمودند و مدیریت را یک عنصر ذاتی در هر فرد برشمردند که دانش و تجربیات فرد موجب ارتقا این توانمندی می گردد. مهندس امجدی در پایان صحبت‏های خود خاطرنشان کردند که در انجام هر کاری می بایست از تصمیم گیری‏های سریع و آنی پرهیز کرد و ابتدا بهتر است عوامل و موارد موردنظر را بررسی و کارشناسی نمود سپس تصمیم لازم را اتخاذ نمود تا درصد اشتباهات و مشکلات کاهش یابد.

آمار بازدید خبر: 89
هیچ نظری ثبت نشده است.